Акціонерами підбито підсумки 2014 року та обрано вищих посадових осіб ПАТ «Концерн-Електрон»

27.04.2015

25 квітня 2015 року відбулись чергові Загальні збори акціонерів ПАТ«Концерн-Електрон».

 

Загальними зборами акціонерів було заслухано і затверджено звіти Правління, ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства щодо діяльності в 2014 році, прийнято нову редакцію статуту та зміни в положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління та Ревізійну комісію в формі нових редакцій у відповідності норм чинного законодавства.

 

На Загальних зборах акціонерів ПАТ «Концерн-Електрон» відбулись вибори голови Наглядової ради і Голови Правління Товариства. Головою Наглядової ради обрано Рибинка Віктора Олександровича, Президентом – Головою Правління Товариства – Бубеса Юрія Григоровича.

 

З рішеннями та підсумки голосування з питань порядку денного на Загальних зборах акціонерів 25.04.2015 можна ознайомитись тут.

 

 


Marfahofs 12.01.2018 - 20:44

Update skin, lifting wrinkles without jabs and procedures is available to everyone. Chemical elements remove components of old cells. Skin swiftly is updated. A face without wrinkles and signs of acne. Impressive improvement of the external appearance of the skin. Rejuvenation, lifting, removal wrinkles are guaranteed.
Apply chemical peeling invented by German workers in the 19th century. Since then, reliability procedures increased several times. Result can purchase and household conditions. Epidermis becomes smooth and light, without wrinkles, redness.
<a href=http://chemicalpeel.in/chemical-peel-before-and-after>chemical skin peel before and after</a>

-->