Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 23.04.2016

06.05.2016 23 квітня 2016 р. відбулись чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Концерн-Електрон».На зборах зареєстровано 78 акціонерів та їх уповноважених представників, з них власників голосуючих акцій зареєстровано 70 осіб. Відмов у реєстрації не було.Всього зареєстровано голосуючих акцій (голосів) 11 158 995, що становить 86,3% загальної кількості голосуючих акцій. Прийняті рішення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Концерн-Електрон»

 

Питання 1: Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2015 р., розподіл прибутку (покриття збитків) за 2015 р.

рішення:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік.

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

- баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2015 року;

- звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2015 рік.

Чистий прибуток в розмірі 671 тис. грн. направити на виплату дивідендів. Направити на виплату дивідендів кошти резервів виплат дивідендів, сформованих у минулі роки, в сумі 7,1 млн. грн. Затвердити та здійснити виплату дивідендів у розмірі 0,5 грн. на одну акцію в строк до 21.10.2016 р. в порядку, визначеному Статутом Товариства.

 

Проголосували:

за - 99,991% голосів, проти - 0,009% голосів, утримались - 0% голосів.

 

Питання 2: Про схвалення укладених Товариством у 2015-2016 р. р. правочинів, договорів, угод, контрактів.

рішення:

Схвалити укладені Товариством у 2015-2016 роках правочини, договори, угоди, контракти згідно з переліком (додається).

 

Проголосували:

за - 99,991% голосів, проти - 0,009% голосів, утримались - 0% голосів.

 

Питання 3: Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

рішення:

Враховуючи необхідність у 2016 році участі ПАТ "Концерн-Електрон", його дочірніх підприємств та підприємств, в яких Товариство має істотну участь (надалі - Підприємства) у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель продукції, що виробляється Підприємствами, надати згоду Президенту-Голові Правління Товариства, керівникам Підприємств за відповідними рішеннями Наглядової ради на вчинення Товариством і Підприємствами значних правочинів та попередньо схвалити ці правочини, якщо гранична сукупна ринкова вартість майна, робіт, послуг, що буде предметом кожного з таких правочинів не перевищуватиме 500 млн. грн., а саме: укладення договорів (угод, контрактів) купівлі-продажу, поставки, підряду продукції (товарів, робіт, послуг), а також на укладення для їх виконання кредитних договорів, договорів банківських гарантій, позик, позичок, застави, іпотеки, поруки, тощо, які можуть укладатися протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення.

 

Проголосували:

за - 91,192%, проти - 8,808%, утримались - 0%.

 

 

Питання 4: Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2015 р.

рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2015 року.

 

Проголосували:

за - 99,999% голосів, проти - 0,001% голосів, утримались - 0% голосів.

 

Питання 5: Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Зборами акціонерів.

рішення:

Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

 

Проголосували:

за - 99,991% голосів, проти - 0,009% голосів, утримались - 0% голосів.

 

Питання 6: Про обрання членів Ревізійної комісії.

Розподіл кумулятивних голосів між кандидатами:

1. Качмар Мирослава Степанівна 11 156 118 кум. гол. - 33,325% усіх кум. гол.

2. Клачаний Юрій Євстахійович 11 171 097 кум. гол. - 33,369% усіх кум. гол.

3. Подольський Михайло Станіславович 11 149 530 кум. гол. - 33,305% усіх кум. гол.

Усього кум. голосів - 33 476 985. Не голосувало - 240 кум. гол.

Усі кандидати обрані.


ydqjilype 22.03.2018 - 00:35

https://buybitcoin.us.com - how to buy bitcoin
<a href=" https://buybitcoin.us.com ">bitcoin conversion</a>
<a href="https://buybitcoin.us.com">bitcoin trading platform</a>

AzifvmaRry 21.03.2018 - 23:37

https://onlinecasino2018.us.org - play slots online for money
<a href="https://onlinecasino2018.us.org">best casino slots bingo poker on facebook</a>
<a href=" https://onlinecasino2018.us.org ">casinos online</a>

AsiybmaRry 21.03.2018 - 21:54

https://onlinecasinoplay.us.org - online casino reviews
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org">sugarhouse online casino</a>
<a href=" https://onlinecasinoplay.us.org ">gold fish casino slots</a>

vbfuulype 21.03.2018 - 21:07

<a href=https://buybitcoin.us.com>bitcoin investment trust</a>
<a href=" https://buybitcoin.us.com ">how to buy bitcoin</a>
<a href="https://buybitcoin.us.com">bitcoin stock</a>

AnspcmaRry 21.03.2018 - 20:54

https://onlinecasinoplay.us.org - big fish casino slots
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org">prairie meadows casino</a>
<a href=" https://onlinecasinoplay.us.org ">free casino games vegas world</a>

AghnvmaRry 21.03.2018 - 19:40

https://onlinecasinoplay.us.org - hit it rich casino slots
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org">slots for real money</a>
<a href=" https://onlinecasinoplay.us.org ">hot shot casino slots</a>

AajmimaRry 21.03.2018 - 19:34

https://onlinecasinoplay.us.org - chinook winds casino
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org">winstar casino</a>
<a href=" https://onlinecasinoplay.us.org ">free games for casino slots hollywood</a>

AkiwwmaRry 21.03.2018 - 18:13

https://onlinecasinoplay.us.org - real casino slots
<a href="https://onlinecasinoplay.us.org">caesars online casino</a>
<a href=" https://onlinecasinoplay.us.org ">free online casino slots</a>

rifrylype 21.03.2018 - 16:44

<a href=https://buybitcoin.us.com>how to buy bitcoin</a>
<a href=" https://buybitcoin.us.com ">how does bitcoin work</a>
<a href="https://buybitcoin.us.com">how to trade bitcoin</a>

-->