Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 25.04.2015

27.04.2015

25 квітня 2015 року відбулись чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Концерн-Електрон».

 

На зборах зареєстровано 100 акціонерів та їх уповноважених представників, з них власників голосуючих акцій зареєстровано 83 особи.

 

Відмов у реєстрації не було.

 

Всього зареєстровано голосуючих акцій, тобто голосів, 11.218.669, що становить 88,8% загальної кількості голосуючих акцій.

 

Прийняті рішення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Концерн-Електрон»

 

1. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 рік, розподіл прибутку (покриття збитків), затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2014 рік.


Рішення:

1. Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 рік.

2. Затвердити річний звіт Товариства, в тому числі:

- баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2014;

- звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2014 рік.

3. Спрямувати чистий прибуток у розмірі 336 тис.грн. на поповнення резервного фонду.

 

Підсумки голосування: «за» - 11.218.519 голосів (99,999% акцій), «проти» - 0% акцій, «утримався» - 0% акцій, не голосували – 150 голосів (0,001% акцій).

 

2. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2013 році.

 

Рішення:

2.1. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 року.

 

Підсумки голосування: «за» - 11.218.519 голосів (99,999% акцій), «проти» - 0% акцій, «утримався» - 0% акцій, не голосували – 150 голосів (0,001% акцій).

 

3. Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Зборами акціонерів.

 

Рішення:

3.1. Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради у період між Загальними зборами.

 

Підсумки голосування: «за» - 11.218.519 голосів (99,999% акцій), «проти» - 0% акцій, «утримався» - 0% акцій, не голосували – 150 голосів (0,001% акцій).

 

4. Про внесення змін до Статуту Товариства в формі нової редакції Статуту ПАТ «Концерн-Електрон».

 

Рішення:

4.1 Затвердити зміни до Статуту ПАТ «Концерн-Електрон» у формі нової редакції.

 

Підсумки голосування: «за» - 11.217.547 голосів (99,990% акцій), «проти» - 0% акцій, «утримався» -972 голоси (0,009 %  акцій), не голосували – 150 голосів (0,001% акцій).

 

5. Про внесення змін до Положення про Загальні Збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію в формі нових редакцій.

 

Рішення:

5.1. Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію в формі нових редакцій.

 

Підсумки голосування: «за» - 11.217.547 голосів (99,990% акцій), «проти» - 0% акцій, «утримався» -972 голоси (0,009 %  акцій), не голосували – 150 голосів (0,001% акцій).

 

6. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Концерн-Електрон».


Рішення:

6.1. Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «Концерн-Електрон» п.Рибинка Віктора Олександровича.

 

Підсумки голосування: «за» -11.218.061 голос (99,995% акцій), «проти» - 0% акцій, «утримався» - 458 голосів (0,004%  акцій), не голосували – не голосували – 150 голосів (0,001% акцій).

 

7. Про обрання Президента – Голови Правління ПАТ «Концерн-Електрон».


Рішення:

7.1. Обрати Президентом – Головою Правління ПАТ «Концерн-Електрон» п.Бубеса Юрія Григоровича.

 

Підсумки голосування: «за» -11.218.519 голосів (99,999% акцій), «проти» - 0% акцій, «утримався» - 0%  акцій, не голосували – 0,001% акцій.