Повідомлення про виникнення особливої інформації

29.04.2015

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Концерн-Електрон»

2. Код за ЄДРПОУ:13801109

3. Місцезнаходження: 79018, м.Львiв, вул. Стороженка, буд.32

4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 233 51 96, (032) 239 52 88

5. Електронна поштова адреса: l.rudenko@electron.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.electron.ua

7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Концерн-Електрон» (протокол №26 від 25.04.2015р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:

- обрати на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «Концерн-Електрон» терміном на 5 років Рибинка Віктора Олександровича (п-т КА №713224, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл.12.12.1997р.) у зв’язку із закінченням терміну його перебування на цій посаді. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 4,82%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін перебування на посаді – 5 років, протягом яких iнших посад не обіймав;

- обрати на посаду Президента-Голови Правління ПАТ «Концерн-Електрон» терміном на 5 років Бубеса Юрія Григоровича (п-т КА № 359966, виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській обл.04.03.1997р.) у зв’язку із закінченням терміну його перебування на посаді Голови Правління ПАТ «Концерн-Електрон». Володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 5,79%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін перебування на посаді Голови Правління – 5 років, протягом яких iнших посад не обiймав.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади: Президент-Голова Правління Бубес Юрiй Григорович