Матеріали для електроніки

Науково-виробничий напрямок діяльності коонцерну «Електрон» – це фундаментальні дослідження, розробка технологій отримання і промислове виробництво нових матеріалів для потреб мікро- та радіоелектроніки, у тому числі із застосуванням нанотехнологій, та створення на їх базі нових пристроїв й апаратури.

 

Унікальне високотехнологічне обладнання дозволяє проводити розробки та виготовляти наногетероструктури різного призначення (для над’яскравих світлодіодів, концентраторів сонячних батарей та потужних НВЧ-транзисторів), вирощувати монокристали для активних елементів мікрочіпових і дискових лазерів, детекторів іонізуючого випромінювання, створювати гетероструктури для напівпровідникових лазерів, світлодіодів та детекторів інфрачервоного випромінювання, тонкоплівкові напівпровідники для інфрачервоної оптики, оптоелектроніки, телекомунікацій, запам'ятовуючих пристроїв тощо.

 

Продукція концерну застосовується у фізиці високих енергій, магнітоелектроніці, акустоелектроніці, лінійній та нелінійній оптиці, квантовій електроніці, сенсориці, кріоелектроніці, у твердотільній електроніці та інших наукоємних галузях, зокрема для створення надчутливих детекторів Великого андронного колайдера.

 

Детальніше:

НВП «Карат»

 


версія для друку