Інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

28.09.2016


I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон";

2. Код за ЄДРПОУ:13801109;

3. Місцезнаходження: 79018, м.Львiв, вул.Стороженка, буд.32;

4. Міжміський код, телефон та факс:(032) 233 51 96, (032) 239 52 88;

5. Електронна поштова адреса: l.rudenko@electron.ua;

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.electron.ua;

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

 

Наглядовою Радою ПАТ "Концерн-Електрон" (протокол №11 вiд 27.09.2016) прийнято рішення про обрання на посаду члена Правління терміном на 5 років Стародуба Олександра Володимировича (п-рт КС 405069, виданий 28.04.2005 Франківським РВ ЛМУМВС України у Львiвськiй обл.). Володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 2,40%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 2011-2013р.р. обiймав посаду першого заступника генерального директора СП ТОВ "Сферос-Електрон". З 2013р. - генеральний директор СП ТОВ "Сферос-Електрон.

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Президент-Голова Правлiння Бубес Юрiй Григорович
версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte

-->