Інформація

РІШЕННЯ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ

26.04.2016

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Концерн-Електрон» (протокол №27 від 23.04.2016р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:

 

припинити повноваження голови Ревізійної комісії Качмар Мирослави Степанiвни (п-т КА 429829, виданий 06.05.1997р. Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.) у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн перебування на посадi - 5 рокiв. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,03%.;

 

припинити повноваження члена Ревізійної комісії Подольського Михайла Станiславовича (п-т КА 233071, виданий 16.07.1996р. Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл.)у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн перебування на посадi - 5 рокiв. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,01%.;

 

припинити повноваження члена Ревізійної комісії Боднарчук Мирослави Степанiвни (п-т КВ 717874, виданий 16.08.2001р. Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл.)у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн перебування на посадi - 5 рокiв. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,02%.;

 

обрати на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ «Концерн-Електрон» терміном на 5 років Качмар Мирославу Степанiвну (п-т КА 429829, виданий 06.05.1997р. Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.). Володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,03%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду головного бухгалтера СУНП ТзОВ "Сферос-Електрон".

 

обрати на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ «Концерн-Електрон» терміном на 5 років Подольського Михайла Станiславовича (п-т КА 233071, виданий 16.07.1996р. Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл.). Володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,01%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В перiод з  2011 по 2015рр.- заступник директора, 2015-2016 рр. – головний економіст ТзОВ "Завод Електронпобутприлад".

 

обрати на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ «Концерн-Електрон» терміном на 5 років Клачаного Юрiя Євстахiйовича (п-т КА 252755, виданий 06.08.1996р. Шевченкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.).Володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,22%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В перiод з 2008 по 2013 р. обiймав посаду начальника управлiння казначейства ПАТ "Фольксбанк". На даний час не працює, пенсiонер.

 

Президент- Голова Правлiння  Бубес Юрiй Григорович


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte