Інформація

Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 23.04.2016

06.05.2016 23 квітня 2016 р. відбулись чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Концерн-Електрон».На зборах зареєстровано 78 акціонерів та їх уповноважених представників, з них власників голосуючих акцій зареєстровано 70 осіб. Відмов у реєстрації не було.Всього зареєстровано голосуючих акцій (голосів) 11 158 995, що становить 86,3% загальної кількості голосуючих акцій. Прийняті рішення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Концерн-Електрон»

 

Питання 1: Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2015 р., розподіл прибутку (покриття збитків) за 2015 р.

рішення:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік.

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

- баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2015 року;

- звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2015 рік.

Чистий прибуток в розмірі 671 тис. грн. направити на виплату дивідендів. Направити на виплату дивідендів кошти резервів виплат дивідендів, сформованих у минулі роки, в сумі 7,1 млн. грн. Затвердити та здійснити виплату дивідендів у розмірі 0,5 грн. на одну акцію в строк до 21.10.2016 р. в порядку, визначеному Статутом Товариства.

 

Проголосували:

за - 99,991% голосів, проти - 0,009% голосів, утримались - 0% голосів.

 

Питання 2: Про схвалення укладених Товариством у 2015-2016 р. р. правочинів, договорів, угод, контрактів.

рішення:

Схвалити укладені Товариством у 2015-2016 роках правочини, договори, угоди, контракти згідно з переліком (додається).

 

Проголосували:

за - 99,991% голосів, проти - 0,009% голосів, утримались - 0% голосів.

 

Питання 3: Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

рішення:

Враховуючи необхідність у 2016 році участі ПАТ "Концерн-Електрон", його дочірніх підприємств та підприємств, в яких Товариство має істотну участь (надалі - Підприємства) у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель продукції, що виробляється Підприємствами, надати згоду Президенту-Голові Правління Товариства, керівникам Підприємств за відповідними рішеннями Наглядової ради на вчинення Товариством і Підприємствами значних правочинів та попередньо схвалити ці правочини, якщо гранична сукупна ринкова вартість майна, робіт, послуг, що буде предметом кожного з таких правочинів не перевищуватиме 500 млн. грн., а саме: укладення договорів (угод, контрактів) купівлі-продажу, поставки, підряду продукції (товарів, робіт, послуг), а також на укладення для їх виконання кредитних договорів, договорів банківських гарантій, позик, позичок, застави, іпотеки, поруки, тощо, які можуть укладатися протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення.

 

Проголосували:

за - 91,192%, проти - 8,808%, утримались - 0%.

 

 

Питання 4: Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2015 р.

рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2015 року.

 

Проголосували:

за - 99,999% голосів, проти - 0,001% голосів, утримались - 0% голосів.

 

Питання 5: Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Зборами акціонерів.

рішення:

Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

 

Проголосували:

за - 99,991% голосів, проти - 0,009% голосів, утримались - 0% голосів.

 

Питання 6: Про обрання членів Ревізійної комісії.

Розподіл кумулятивних голосів між кандидатами:

1. Качмар Мирослава Степанівна 11 156 118 кум. гол. - 33,325% усіх кум. гол.

2. Клачаний Юрій Євстахійович 11 171 097 кум. гол. - 33,369% усіх кум. гол.

3. Подольський Михайло Станіславович 11 149 530 кум. гол. - 33,305% усіх кум. гол.

Усього кум. голосів - 33 476 985. Не голосувало - 240 кум. гол.

Усі кандидати обрані.


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte

Mekshemethics 16.12.2017 - 04:00

<a href="http://kazmi.info">вулкан игровые автоматы играть бесплатно</a>, http://kazmi.info - игровые автоматы вулкан играть бесплатно, http://kazmi.info - вулкан игровые автоматы бесплатно

Mekshemethics 16.12.2017 - 01:48

<a href="http://ing-since2013.info">игровой автомат бесплатно</a>, http://ing-since2013.info - игровые автоматы бесплатно, http://ing-since2013.info - играть игровые автоматы

Mekshemethics 15.12.2017 - 23:39

<a href="http://iconca.info">игровые автоматы обезьянки</a>, http://iconca.info - игровые автоматы бесплатно 777, http://iconca.info - автоматы игровые

Mekshemethics 15.12.2017 - 21:30

<a href="http://houghtonlespringdirect.info">скачать игровые автоматы на андроид</a>, http://houghtonlespringdirect.info - как обмануть игровой автомат, http://houghtonlespringdirect.info - игровые автоматы бесплатно онлайн

Mekshemethics 15.12.2017 - 19:22

<a href="http://freeonlinewebsitebuilder.info">слоты игровые автоматы</a>, http://freeonlinewebsitebuilder.info - игровые автоматы бесплатно скачать, http://freeonlinewebsitebuilder.info - музей игровых автоматов

Mekshemethics 15.12.2017 - 16:56

<a href="http://domainrealm.info">игровые автоматы обезьянки</a>, http://domainrealm.info - игровые автоматы бесплатно без регистрации, http://domainrealm.info - вулкан удачи игровые автоматы бесплатно

Mekshemethics 15.12.2017 - 14:25

<a href="http://chatwebromanesc.info">игровые автоматы вулкан скачать бесплатно</a>, http://chatwebromanesc.info - игровые автоматы играть бесплатно без регистрации и смс онлайн, http://chatwebromanesc.info - клубнички игровые автоматы

Mekshemethics 15.12.2017 - 11:51

<a href="http://carinsurancequotessc.info">игровые автоматы бесплатно без регистрации вулкан</a>, http://carinsurancequotessc.info - вулкан удачи игровые автоматы бесплатно, http://carinsurancequotessc.info - играть в игровые автоматы бесплатно без регистрации

Mekshemethics 15.12.2017 - 09:22

<a href="http://10bestbuylist.com">секреты игровых автоматов</a>, http://10bestbuylist.com - игровые автоматы бесплатно без регистрации, http://10bestbuylist.com - игровые автоматы вулкан бесплатно

-->