Інформація

Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 23.04.2016

06.05.2016 23 квітня 2016 р. відбулись чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Концерн-Електрон».На зборах зареєстровано 78 акціонерів та їх уповноважених представників, з них власників голосуючих акцій зареєстровано 70 осіб. Відмов у реєстрації не було.Всього зареєстровано голосуючих акцій (голосів) 11 158 995, що становить 86,3% загальної кількості голосуючих акцій. Прийняті рішення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Концерн-Електрон»

 

Питання 1: Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2015 р., розподіл прибутку (покриття збитків) за 2015 р.

рішення:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік.

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

- баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2015 року;

- звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2015 рік.

Чистий прибуток в розмірі 671 тис. грн. направити на виплату дивідендів. Направити на виплату дивідендів кошти резервів виплат дивідендів, сформованих у минулі роки, в сумі 7,1 млн. грн. Затвердити та здійснити виплату дивідендів у розмірі 0,5 грн. на одну акцію в строк до 21.10.2016 р. в порядку, визначеному Статутом Товариства.

 

Проголосували:

за - 99,991% голосів, проти - 0,009% голосів, утримались - 0% голосів.

 

Питання 2: Про схвалення укладених Товариством у 2015-2016 р. р. правочинів, договорів, угод, контрактів.

рішення:

Схвалити укладені Товариством у 2015-2016 роках правочини, договори, угоди, контракти згідно з переліком (додається).

 

Проголосували:

за - 99,991% голосів, проти - 0,009% голосів, утримались - 0% голосів.

 

Питання 3: Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

рішення:

Враховуючи необхідність у 2016 році участі ПАТ "Концерн-Електрон", його дочірніх підприємств та підприємств, в яких Товариство має істотну участь (надалі - Підприємства) у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель продукції, що виробляється Підприємствами, надати згоду Президенту-Голові Правління Товариства, керівникам Підприємств за відповідними рішеннями Наглядової ради на вчинення Товариством і Підприємствами значних правочинів та попередньо схвалити ці правочини, якщо гранична сукупна ринкова вартість майна, робіт, послуг, що буде предметом кожного з таких правочинів не перевищуватиме 500 млн. грн., а саме: укладення договорів (угод, контрактів) купівлі-продажу, поставки, підряду продукції (товарів, робіт, послуг), а також на укладення для їх виконання кредитних договорів, договорів банківських гарантій, позик, позичок, застави, іпотеки, поруки, тощо, які можуть укладатися протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення.

 

Проголосували:

за - 91,192%, проти - 8,808%, утримались - 0%.

 

 

Питання 4: Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2015 р.

рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2015 року.

 

Проголосували:

за - 99,999% голосів, проти - 0,001% голосів, утримались - 0% голосів.

 

Питання 5: Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Зборами акціонерів.

рішення:

Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

 

Проголосували:

за - 99,991% голосів, проти - 0,009% голосів, утримались - 0% голосів.

 

Питання 6: Про обрання членів Ревізійної комісії.

Розподіл кумулятивних голосів між кандидатами:

1. Качмар Мирослава Степанівна 11 156 118 кум. гол. - 33,325% усіх кум. гол.

2. Клачаний Юрій Євстахійович 11 171 097 кум. гол. - 33,369% усіх кум. гол.

3. Подольський Михайло Станіславович 11 149 530 кум. гол. - 33,305% усіх кум. гол.

Усього кум. голосів - 33 476 985. Не голосувало - 240 кум. гол.

Усі кандидати обрані.


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte

Mekshemethics 17.12.2017 - 14:53

<a href="http://luxbets24.ru">игровые автоматы обезьянки</a>, http://luxbets24.ru - игровые автоматы вулкан играть на деньги, http://luxbets24.ru - игровые автоматы клубнички

Mekshemethics 17.12.2017 - 12:41

<a href="http://luxspinsonline.ru">игровые автоматы</a>, http://luxspinsonline.ru - игровые автоматы онлайн бесплатно, http://luxspinsonline.ru - музей игровых автоматов

Mekshemethics 17.12.2017 - 10:28

<a href="http://luxgameslots24.ru">слотомания игровые автоматы</a>, http://luxgameslots24.ru - игровые автоматы онлайн бесплатно, http://luxgameslots24.ru - игровые автоматы

Mekshemethics 17.12.2017 - 08:16

<a href="http://luxslots24.ru">игровые автоматы скачать</a>, http://luxslots24.ru - играть бесплатно в игровые автоматы, http://luxslots24.ru - игровые автоматы играть бесплатно

Mekshemethics 17.12.2017 - 06:07

<a href="http://10xmobislots.ru">игровые автоматы вулкан бесплатно без регистрации</a>, http://10xmobislots.ru - играть бесплатно в игровые автоматы, http://10xmobislots.ru - играть в игровые автоматы вулкан

Mekshemethics 17.12.2017 - 03:56

<a href="http://9xmobislots.ru">игровые автоматы вулкан играть бесплатно</a>, http://9xmobislots.ru - вулкан игровые автоматы официальный сайт, http://9xmobislots.ru - играть онлайн игровые автоматы

Mekshemethics 17.12.2017 - 01:44

<a href="http://8xmobislots.ru">игровые автоматы онлайн на деньги</a>, http://8xmobislots.ru - игровые автоматы играть бесплатно без регистрации и смс онлайн, http://8xmobislots.ru - игровые автоматы бесплатно и без регистрации

Mekshemethics 16.12.2017 - 23:33

<a href="http://7xmobislots.ru">бесплатные игровые автоматы</a>, http://7xmobislots.ru - игровые автоматы бесплатно скачать, http://7xmobislots.ru - игровые автоматы без регистрации бесплатно

Mekshemethics 16.12.2017 - 21:16

<a href="http://6xmobislots.ru">игровые автоматы играть онлайн бесплатно</a>, http://6xmobislots.ru - играть в игровые автоматы бесплатно и без регистрации, http://6xmobislots.ru - игровые автоматы адмирал играть бесплатно

-->